El & Instrumentprojektering

IT,Databaseteknik

Mek & Rörprojektering

Projektledning

P&ID

IT, Systemutveckling

Våra Tjänster

IT-Tjänster

  • Projektledning
  • IT, Systemutveckling, konfiguration, anpassning & automation
  • IT, Datakonvertering & databasutveckling. Sql och NoSql


Ingenjörstjänster

  • Projektledning
  • El & Instrumentprojektering
  • Mek & Rörprojektering
  • P&ID underhåll, dokumentering & validering
  • PLC & Styrsystem
  • Dokumenthantering